facebook twitter googleplus

İleri Yangın Eğitimi

İleri Yangın Eğitimi

Firma ve tesislerde kurulan Yangın Müdahale Timlerinin, itfaiye teşkilatı tesise gelene kadar geçecek sürede (asgari 25 dakika), olası bir yangına emniyetli müdahalesini amaçlayan İleri Yangın Teknikleri Teori ve Fiili Eğitimi, Temel Yangın Eğitimi almış personele, aşağıda belirtilen program çerçevesinde asgari 2 hafta süreyle verilmektedir.

Yangın Güvenlik Denetimi; Sözleşmenin imzalanması sonrasında, tesisin yangın güvenliğinin ve risklerin ne olduğunun, bunlara karşı alınacak tedbirlerin ve tavsiyelerin yer aldığı bir risk analizidir. Detayları risk denetimi sayfasında açıklanmıştır.

İlk Müdahale Organizasyonunun Kurulması : Yangın güvenlik denetiminin yapılmasından 15 gün sonraya gelen ilk pazartesi (eğitime engel hususların giderilmesi maksadıyla) eğitimlere başlanarak, ilk önce İlk Müdahale Organizasyonu (soluma korumalı personel ve soluma korumasız personel tefrikleri firmaca yapılacak olup, görevlendirme eğitimci tarafından yapılacaktır) kurulur ve görevler öğretilir.

Yangına Müdahale Tim Organizasyonunun Kurulması: Yangına Müdahale Timi (YMT) organizasyonu kurularak, tim içinde yer alan personele mevcut görevler öğretilir. Bu eğitim içinde her bir personelin tim içindeki görevlerin tamamını başaracak seviyeye gelmesi hedeflenerek, personelin birbirini yedeklemesi sağlanır.

İleri Yangın Teknikleri Eğitimi (TEORİ- Birinci Hafta) : İleri Yangın Teknikleri Eğitim Programının teori kısmı, seçilen tim personelinin çıkan bir yangına fiili müdahalesini amaçlar. Bu eğitim İleri Yangın Teknikleri Eğitim Müfredat Konuları paralelinde, yangınla mücadele cihazlarının tanıtımı, kullanımı ve sınırlamaları ile A, B ve C sınıfı yangınlara müdahale teknikleri (direk, endirek müdahale teknikleri) teori ve uygulamalı olarak verilmektedir.

İleri Yangın Teknikleri Eğitimi (Fiili-İkinci Hafta) : İleri Yangın Teknik Eğitim Programının teorik kısmını tamamlamış personele, tesise özel riskli sahalara giriş teknikleri ve alınacak emniyet tedbirleri uygulamalı olarak öğretilir.

Eğitimin birinci günü, her bir personele çok kollu su ve köpük devresi hazırlama, duman maskesi ve yangına yaklaşma elbisesi giyme eğitimi verilerek bu hususun en kısa sürede başarılması hedeflenir.

kinci gün sabah periyodundan itibaren, eğitimci personel tarafından seçilen alanlar için verilecek brifing ile personelin eğitim esnasında uygulayacağı usuller ve alınacak emniyet tedbirleri tekrar hatırlatılır, soru cevap yöntemiyle tim personelinin katılımı sağlanır.

Öğleden sonra ise simülasyon uygulaması ile mevcut riskli alana fiili müdahale eğitimi başlatılır. Eğitim esnasında yedek personel ve/veya ikinci tim, müdahale personelinin denetçisi pozisyonunda kalarak yapılan hataları tespit etmeye çalışacaktır. Bu usulle firma veya tesiste eğitim timi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Eğitim sonunda personel toplanarak yapılan kritik toplantısında yapılan hatalar veya iyi hususlar tekrar değerlendirilmekte ve eğer vakit varsa uygulama tekrar ettirilmektedir. Eğitimin başarı durumuna göre diğer riskli alanlardaki eğitimlere devam edilir.

İkinci hafta sonunda yüzey alanı asgari 3 m2 olan simulatör de çıkarılacak B sınıfı (akaryakıt) yangına su ile fiili müdahale eğitimi verilir.

Raporlar : a. Bir haftadan daha fazla süren eğitimlerde, eğitimlere katılım durumunu ve yapılan faaliyetleri içeren haftalık eğitim raporu, b. Eğitim sonunda ise risk denetim raporundan halihazırda devam edenlerle, eğitimler esnasında tespit edilen hususları içeren eğitim sonuç raporu yayınlanır.

 

İleri Yangın Eğitimi Detay Programı

Saatler Konular
Birinci Gün
08.45-09.00 Tanışma
09.00-09.45 Yanma ve Yangın, Yanma Nedir,Yanma çeşitleri,Yanma Ürünleri,Yangın Nedir, Yangın Sınıfları,Yangın Oluşum Safhaları
09.45-10.00 Ara
10.00-10.45 Yangınların Sebepleri ve Etkenleri, Yangın Yerlerindeki Tehlikeler, Yanıcı Maddelerin Sınıflandırılması Film Gösterisi
10.45-11.00 Ara
11.00-11.45 Yangın Türleri,LPG yangınları,Doğalgaz yangınları, Baca Yangınları,Elektrik Yangınları,Orman yangınları, Araç Yangınları, Bina Yangınları.
11.45-13.00 Yemek
13.00-13.45 Yangın Söndürücü Maddeler ve Yangın Söndürme İlkeleri, Yangın Sınıflarına Göre Söndürücü Maddeleri, Yangın Söndürme Cihazları, Yangın Söndürme Prensipleri
13.45-14.00 Ara
14.00-14.45 Yangın Önleyici Tedbirler, İş yerlerinde kurum ve kuruluşlarda acil durum planı ve ekiplerin kurulması.
14.45-15.00 Ara
15.00-15.45 Binalarda Otomatik algılama ve söndürme sistemleri. Yangından koruyucu malzemeler, yangın duvar vanaları ve hidrantlar.
15.45-16.00 Doğal afetin tanımı ve çeşitleri,Deprem ve tanımı, deprem öncesi alınacak önlemler.Sel ve tanımı, nedenleri, sel durumunda alınacak önlemler.
İkinci Gün
09.00-09.45 İlkyardım ve Kazalarda ilkyardımın önemi ve aşamaları, İlkyardımı gerektiren durumlar Kazalarda ilkyardımın on başarı anahtarı Şok ve İlkyardım, Soluk durması ve ilk yardım
09.45-10.00  Ara
10.00-10.45 Kalp durmasında ilkyardım Yaralanmalarda ilkyardım Zehirlenmeler ve Elektrik Çarpması Kemik kırıkları ve yaralı taşıma usulleri
10.45-11.00  Ara
11.00-11.45 Kişisel Koruyucu Teçhizatların Uygulamaları, Yangınla mücadelede Giyilecek Kişisel Koruyucu Teçhizatlar, Nomex veya PBI yangını geciktirici kumaştan imal edilen “Yangına Yaklaşma elbiseleri” tanıtımı, giyimi ve kuşamı.Aliminize kumaştan imal edilmiş Yangına Giriş elbiseleri” tanıtımı, giyimi ve kuşamı Sırtta taşınan Temiz Hava Tüplerinin tanıtımı,dolumu, giyimi ve kuşamları
11.45-13.00 Yemek
13.00-13-45 Binaların Yangından Korunması Hakkındaki yönetmelik (2002)
13.45-14.00 Ara
14.00-14-45 Temel iletişim Becerileri ve Yangın Söndürme Operasyonlarında Ekip Çalışmasının önemi
14.45-15.00 Ara
15.00-15.45 Kurumdaşlık (2 saat) Stresle Başa Çıkma Teknikleri (2 saat)
15.45-16.00 Ara
16.00-17.00 Sınav ve Kritik