facebook twitter googleplus

Risk Analizi

Risk Analizi

RİSK ANALİZ RAPORU HAZIRLAMA HİZMETİ

Tesisi veya bina ile bunların bulunduğu çevre ve bölgede etkili olabilecek olası, Yangın temel olmak üzere, Deprem,Patlama, Tehlikeli Kimyasallar, Biyolojik Olaylar, Su, Hava, İklim ve Diğer Toprak Bazlı Olaylar, Terör, Savaş ve Kasıt, Kazalar’a karşı

 

 • RİSKLER
 • ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 • PLANLAMA
 • UYGUN MALZEME
 • UYGUN FİRMA
 • ŞARTNAME
 • İLGİLİ YASAL PROSEDÜR UYGUNLUĞU

 

İncelenecektir. Tesis veya bina ön denetim değerlerine bağlı olarak 1-3 tam gün incelenecek olup, idari ve teknik tüm bilgiler alınacaktır. Tesisin her noktası görüntülenecek ve acil durumlarla ilgili olarak yüzlerce sorunun karşılığı bilgisayara geçilecektir. 1-3 hafta süreli masa üstü çalışması yapıldıktan sonra, bir Hard copy ve CD olarak sunulacaktır. Tesis üst yöneticileri raporu inceledikten sonra bir toplantı yapılarak risklerin giderilmesi konusunda bir plan yapılacak olup, bu plan doğrultusunda acil durum çalışmalarına start verilecektir. Raporun bundan sonraki aşaması ve risk zincirinin takibi, “DANIŞMANLIK” hizmet kapsamı içinde verilecektir.

 

 1. Personelin yangın eğitim bilgi seviyesi
 2. Sabit yangın söndürme sistemlerinin (hidrant, yangın istasyonları, selbastı devreleri, otomatik yangın söndürme ve algılama sistemleri, vb.) mevcut durumu ve yeterliliği
 3. Portatif yangın söndürme teçhizatının (CO2 , PKP, AFFF ve sulu yangın söndürücüler, nozullar, hortumlar, rekorlar vb.) durumu, mevcut yangın risklerine uygunluğu,sayısal yeterliliği
 4. Personel koruyucu teçhizatın (yangına yaklaşma elbiseleri, duman maskeleri) uygunluğu ve yeterliliği
 5. İş ve yangın güvenliği açısından risk yaratan hususlar hakkında yapılan denetim ve raporu
  1. Büyük hatalar (Yüksek risk teşkil eden ve derhal giderilmesi gereken hususlar)
  2. bOrta hatalar (Orta vadede çözümlenmesi gereken, ancak yangın ve personel emniyeti açısından risk teşkil eden hususlar)
  3. Küçük hatalar (Uzun vadede çözümlenmesi gereken, ancak yangın ve personel açısından risk teşkil eden hususlar)
  4. Emniyet hususları
  5. Tavsiyeler, başlıklarında hazırlanarak tesis sorumlusuna CD ortamında ve yazılı olarak sunulur.

BU HİZMET, EĞİTİM ALAN KURULUŞLARA ÜCRETSİZ OLARAK VERİLİR.