facebook twitter googleplus

Temel Yangın Eğitimi

Temel Yangın Eğitimi

1-YANGIN EĞİTİMİ
İşletme ve kurumlarda çalışan personele, bir yangın anında doğru harekât tarzları kazandırmak. Yangın önleyici tedbirler, yangın yerindeki tehlikeler, yangınların sebepleri, yangın türleri ve yangın söndürme cihazlarının tanıtılması ve kullanılması hakkında bilgi vererek can ve mal kayıplarını en aza indirilmesi amaçlanır.
Temel, ileri ve özel olmak üzere üçe ayrılır.
Temel: İşletme/kurumda çalışan tüm personelin alması gereken temel eğitimdir.
İleri: İlgili kurumun isteği ve ihtiyacına göre belirlenir.(İtfaiye teşkilatları gibi)
Özel: İşletme/kurumun özelliğine göre özel eğitim programı hazırlanır.(Hava alanı, Tünel vb.)

2-YANGIN RİSK ANALİZİ
Kurum, kuruluş ve işletmelerde mevcut yangın tehlikelerinin saptanarak, yangın meydana gelme olasılığının en aza indirilmesi. Kaçış yolları, yangın kapıları, yangın merdivenleri, acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi, Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin belirlenmesi. Otomatik yangın söndürme sistemleri, portatif söndürücüler, yangın dolabı, hidrantların sayısı ve yeri hakkında kapsamlı bir analiz çalışmasıdır. Sonuç rapor halinde hazırlanır.

3- YANGIN GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI
Risk analizi ve yangın önleyici tedbirlerin alınması, acil durum eğitim ve tatbikatlarının yapılması. Yangınla mücadele malzemelerinin periyodik bakımı ve kontrollerini yaparak, kurumun yangın riski azaltılır ve yangına karşı hazırlıklı bulunması sağlanır.

4-ACİL DURUM EĞİTİMİ VE TATBİKATI
İşletme/kurum çalışanlarını meydana gelebilecek olası acil durumlar için (yangın, deprem, sel, patlama vb.) doğru davranış biçimlerinin kazandırılarak. Fiziksel hasarlar, çevresel zararlar, üretim kaybı gibi olumsuzluklardan korunmasıdır.
5-BİLİRKİŞİLİK HİZMETLERİ VERMEKTEYİZ
Meslek alanımıza giren her türlü konularda bilirkişilik hizmetleri uzman üyelerimiz tarafından yapılmaktadır.

6 – YANGIN ÖZEL CİHAZLARININ KULLANMA EĞİTİMİ
İşletme ve kurumlarda oluşturulan acil durum ekibi veya özel güvenlik personeline, yangın özel cihaz ve tesisatının (solunum cihazı, teçhizat, kıyafet) kullanabilme becerisini kazandırarak, özellikle kapalı alan ve zehirli gazların yoğun olduğu tüm ortamlarda, yangınla mücadele ve kurtarma faaliyetlerinin etkinliğini artırmak, olası can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.

7-DOGAL AFETLER VE DEPREM EĞİTİMİ
Başta depremler olmak üzere çeşitli afet türlerinin etkisinde olan ülkemizde her yıl can ve mal kayıpları oluşmaktadır. Bu konuda alacağımız eğitim ve basit önlemler, bizi büyük kayıplardan koruyacaktır.